Kalite

Çevre Politikamız

Salman Mühendislik Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. faaliyet, ürün ve hizmet alanlarında kullanılacak metotlar ve yatırımlar seçilirken çevre ile ilgili uygunluk yükümlülüklerine uygunluğuna, doğal kaynak tüketim verimliliğine ve atıkların minimum seviyeye indirilmesine dikkat etmektedir.

Firmamız dünyamızın kısıtlı kaynaklarının verimli olarak kullanılması ve çevre konusundaki sorumluluklarının bilincindedir.

Çevresel performansımızda ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi referans alınarak sürekli iyileştirmeler sağlanacak ve çevre kirliliği önlenmesi sağlanacaktır.

Çevre konusunda periyodik eğitimler vererek çalışanlar bilinçlendirilecek, çevre politikasına tüm çalışanlarına ve diğer üçüncü tarafların kolay erişimi ve çalışanlar tarafından anlaşılması ve uygulanmasını sağlanacaktır.

Çevreye bırakılan atıkların ve gürültünün etkisini azaltılması yönünde çalışmalar yapılacak, atıklar çevreye zarar vermeyecek şekilde bertarafı veya geri kazandırılması sağlanacaktır.

Salman, faaliyet alanı ve hizmet metodları yönünden çevreye zarar vermeden çevreyle dost bir şekilde çalışmaktadır. Salman, dünyamızın kısıtlı kaynaklarının verimli olarak kullanılması ve çevre konusundaki sorumluluklarının bilincindedir.

Çevre ile ilgili yasal mevzuatlara ve düzenlemelere uyulacaktır. Atıklarımız olanaklarımızın müsaade ettiği ölçüler içerisinde azaltılarak çevreye en az zarar verecek şekilde bertaraf edilecektir. Doğal kaynakların kullanımı azaltılarak geri dönüşümlü malzemelerin kullanımına özen gösterilecektir. Faaliyetlerimizde ve yeni yatırımlarımızda çevre faktörü dikkate alınacaktır.

Çevresel performansımız ISO 14001 Çevre Sistemine paralel olarak sürekli geliştirilecektir.
Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz çevre konusunda bilinçlendirilecektir.

Kalite Politikamız

Kuruluşumuz, sürekli artan rekabet ortamı içerisinde, yürürlükteki mevzuat şartlarını karşılayan ve müşteri memnuniyetini sağlayan kaliteli ürünler üretmek ve satmak zorundadır.

''Salman A.Ş. Kalite Felsefesi'' müşteri odaklı sürekli bir iyileştirme programı olup, müşterilerimizin memnuniyetini kaliteli ürün, zamanında teslimat ve kabul edilebilir fiyat anlayışıyla sağlamaktayız. Başarımız, çalışanlarımızın kalite ve müşteri bilincini geliştirecek ve kendi gelişimine olanak sağlayacak, uygulamaya yönelik eğitim faaliyetleri ile süreklilik kazanacaktır.

Kurulan kalite sistemi sürekli olarak iyileştirilecektir. Doğanın korunması, temiz bir çevre ve verimli bir çalışma ortamı tüm çalışanlarımızın ortak amacı olmalıdır.

Belgelerimiz

IATF 16949 2016
ISO 14001 2015

Kalite Politikası
ISO 14001
CERT-IATF-17796
E-BULTEN KAYDINIZI YAPIN!